Tomografi (BT ya da CT)

Tomografi, vücudun herhangi bir yerinden geçen düzlemi görüntüleyen bir görüntüleme cihazıdır. Bu düzlemlere kesit denir. Tomografinin Lineer Tomografi, Poli Tomografi, Zonografi, Ortopantomografi gibi çeşitleri varsa da, şu anda en çok kullanılan isim CT (Computed Tomography) ya da BT (Bilgisayarlı Tomografi. Amerika’da CAT ya da CAT Scanner olarak adlandırılıyor. (CAT=Computed Axial Tomography).

Tomografiler temel olarak 2 boyutlu kesitler oluştururlar. Temel çalışma prensibi, aynen dijital röntgen gibi bir x-ışını kaynağı ve dedektörlerin görüntüyü oluşturması olmakla birlikte, tomografilerde hem x-ışını, hem de dedektörler hastanın etrafında 360 derece döner. Yüzlerce kiloluk tüp ve dedektör düzeneğinin hastanın çevresinde saniyede 2-3 tur döndüğü modern çok kesitli tomografileri kapağı açıkken izlerseniz, muhtemelen içine girmek istemezsiniz. Ama elbette tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.

İlk nesil tomografilerde tüp ve dedektör düzeneğinin her bir tur dönüşünde bir kesit alınabilmekteydi. Spiral tomografi tekniği ile, her kesit alındıktan sonra masa bir miktar kaydırılarak arka arkaya kesitler alınabiliyordu. Bu yöntemde belli bir alanın taranabilmesi için çok fazla kesit alınması ve oldukça da fazla x-ışınına maruz kalma durumu vardı. Yeni nesil tomografilerde ise, detektör sıralarının sayısı arttırılarak bir dönüşte birden fazla kesit alınması sağlanıyor. Kesit sayısı 2,4,8,16,64 derken 128, 256 ve fazlasına ulaştı. Bir dönüşte bu kadar çok kesit alınabilmesi yepyeni uygulamalara da yol gösterdi. Örneğin hareketli bir organ olan kalbi az kesitli bir tomografide çekerseniz, siz bir sonraki kesidi alana kadar kalp bir miktar kımıldamış olacağından düzgün bir görüntüleme yapmanız imkansızdır. Yeni nesil tomografiler ise her dönüşte çok sayıda kesit alabildiği için, bir dönüşte kalbin tamamını görüntüleyebiliyor. Üstelik, kalbin görüntülenmesini çok kısa süre hareketsiz kaldığı dinlenme evresine denk getirerek daha da iyi sonuçlar elde edebiliyorlar. Böylece kalp anjiyosunu tomografi ile yapmak mümkün oluyor.

Alınan 2 boyutlu kesitler daha sonra tomografinin iş istasyonunda birleştirilerek çekilen organın üç boyutlu görüntüleri oluşturuluyor.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir