Tek kanal EKG

Şekilde  tek kanal EKG devresinin blok diyağramı verilmiştir. Sistem İnsan vücudu üzerinden alınan biyosinyallerin alınıp elektriksel sinyallere dönüştürülmesiyle başlar. Sistemde elde edilen sinyallerr mikrovolt veya milivoltlar seviyesindedir. Bu genlikteki sinyallerin işlenmesi zor ve algılanması zor olduğundan bu sinyallerin volt seviyelerine çıkarmak amacıyla çok yüksek kazançta enstrümantasyon yükselteçlerine ihtiyaç duyarlar. Enstrümantasyon yükseltecinden sonra izolasyon yükselteci Alçak geçiren filtre arasına izolasyon amacıyla kullanılmıştır. İzolasyon yükselteci cihazdaki herhangi bir kaçakta insanla cihaz arasında koruma sağlar. Bu korumanın haricinde cihazdaki kaçak ortak işaret ile bastırılması amacıyla sağbacak sürücüsü kullanılmıştır. Yükseltme işleminden sonra EKG cihazının çalışma frekansı dışındaki sinyalleri elimine etmek amacıyla Alçak ve yüksek geçiren filtreler kullanılmıştır. Cihazlarda ve insanlarda en büyük gürültü kaynağı olan 50 Hz şehir şebekesi gürültüsü Notch filtre ile basılmıştır. Filtre işlemlerinden sonra ise Analog Sayısal Filtreler kullanılarak Sinyal sayısal formata çevrilmiştir. Opto izolatör ilede cihaz ile PC veya kaydedici arasında izolasyonda sağlanmıştır. RS 232 ise Cihaz ile PC arasında haberleşme sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir