SPEKTROFOTOMETRE

Spektrofotometre, sıvı bir maddenin çeşitli dalga boylarındaki ışık absorbsiyonunu ölçer. Bilinmeyen bir maddenin bileşenleri ya da bir arada bulunan bilinene birkaç maddenin konsantrasyonları belirlenebilir. Monokromatör, lambadan gelen ışığı ayrıştırmak için kırıcı ızgara sistemi (prizma) kullanılır. Işık, sülfürden geçip küvetteki örnek üzerine düşerken spektral kompanentlerine ayrılır. Dar pencere S2 farklı dalga boylarını seçilmesini sağlar. Prizmanın açısı bütün diğer parametrelerin sabit olması durumunda ışığın dalga boyunu belirler ve aynanın boyutlarını küçültür. Işık çıkışı, fotodedektör duyarlılığı ve örnek madde absorbsiyonu dalga boyu ile değişir ve bu durum dalga boyu ölçümü için sıfır ayarı yapılmasını gerekli kılar. Çift noktalı spektrofotometre bu işi mekanik bir kesici veya dönen bir ayna yardımıyla otomatik olarak gerçekleştirir. Böylelikle absorbsiyon çizgilerinin oranı hesaplanabilir.

ŞEKİL-14 Spektrofotometre Prensip Şeması

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir