Radyografi Cihazları

Radyografi cihazları, x-ışınları kullanan cihazlar. Modern tıp tarihinde de ilk icat edilen görüntüleme cihazları bunlar. En büyük dezavantajları X-ışını kullanmaları ve bu ışının olumsuz etkisine hem hastaları hem de doktorları maruz bırakmaları. Konvansiyonel Radyografi ve Floroskopi olarak iki ana kola ayırabiliriz. Basitçe bir benzetme yaparsak, konvansiyonel radyografi vücudun fotoğrafını çekmek, floroskopi ise canlı videosunu çekmeye benzetilebilir. Tomografi ve MR tetkikleri çok yaygınlaşmasına rağmen bu teknikler de hala yoğun olarak kullanılmaktadır.


Röntgen Cihazı (Bucky)

Anjiyografi Cihazı

Floroskopi Cihazı

C-Kollu Floroskopi Cihazı

Mobil Röntgen Cihazı

Floroskopi, gerçek zamanlı görüntüler almak için kullanılmaktadır. Burada verilen doz, radyografiden çok daha az, ama süreklidir. Mide görüntüleme ve anjiyo en çok bilinen örnekleridir. Görüntüleme için kontrast madde adı verilen ve iç organların çalışmasını daha iyi gösteren yardımcı maddeler de kullanılabilir. Bu maddeler kullanılan organa göre baryum, iyot veya hava olabilmektedir. Floroskopi ameliyatlarda da yol gösterici olarak kullanılabilir. Bunlara örnek olarak kemiğe çivi çakılması ya da kalp pili takılması gibi uygulamalar gösterilebilir.

Radyografi, daha çok bilinen adı ile röntgen, daha çok sert dokuların görüntülenmesinde (kemik kırıkları, diş görüntüleme vs.) ve akciğer gibi organlarda lezyonların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bazı durumlarda radyografide de kontrast madde kullanılabilmektedir.

Radyografi cihazları çok çeşitlidir. Konvansiyonel röntgen (bucky), mobil röntgen, mammografi gibi cihazların tümü bu kategoriye girmektedir. Eski cihazlar doğrudan filme çeken (analog) cihazlar iken, günümüzdeki cihazlar dedektörleri sayesinde çektikleri görüntüleri doğrudan bilgisayara aktarmaktadır (dijital). Aslında analog sistemler de CR Cihazı (Computed Radiography-filmleri tarayarak dijitale çeviren sistemler) sayesinde dijitale dönüşebilmektedir.

X-Işını kullanan cihazların içinde bulunduğu odaların çok iyi yalıtılması gerekir. Bunun için genellikle 2 mm kalınlığında kurşun levhalar ile odanın 4 duvarı, tavanı, tabanı ve kapıları kaplanmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir