pH VE KAN GAZLARI ÖLÇÜM CİHAZLARI

Kandaki asit baz dengesinin ölçüsü pH ölçümüdür. Asit ya da baz olmayan, nötr bir sıvının pH’ı 7’dir. Ph, bir sıvıdaki H+ iyonu konsantrasyonunun ölçüsüdür
Ph = -log10[H+] şeklinde ifade edilir.
Bir sıvının pH’nın küçük olması asitliği gösterir, asitik sıvılarda serbest H+ iyonu sayısı daha çoktur. İnsanda vücut sıvılarının çoğu biraz baziktir. Normalde arter kanının pH’ı 7.38 ile 7.42 arasındadır. Venöz kanın pH’ı fazla CO2 nedeniyle 7.35’tir. Kan pH’ının ölçümünde cam elektrodlar kullanılır.
Solunum sisteminde olabilecek düzensizlikler kanın yeterince oksijenlenememesine yol açar ve bu durum kanda asit baz dengesinin hızla bozulmasına neden olur. Bu durumu izlemek için pH’ın yanında kanda ölçülmesi gereken diğer iki önemli parametre, kan gazları olarak adlandırılan kısmi oksijen basıncı (pO2) ve kısmi karbondioksit basıncı (pCO2) parametreleridir. Bu parametreleri ölçen cihazlar kan gazları analiz cihazı (blood gas analyzer) olarak adlandırılır ve pH, pO2, pCO2 yanında Na, K, Cl, Hct, Hgb gibi parametreleri de ölçer. Kan gazları analiz cihazları merkezi biyokimya laboratuarlarında bulundukları gibi, gelişmiş ve büyük yoğun bakım ve cerrahi üniteleri olan hastanelerde doğrudan bu ünitelerde de bulunur. Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin rutin temposu içinde respiratör ve anestezi cihazı gibi solunum sistemini etkileyen cihazlara bağlı hastaların kan gazı parametreleri ortalama saatte bir kez ölçülür. Bu ölçümler hasta için yaşamsal öneme sahiptir ve bu nedenle de kan gazları cihazları cihazlarının çok iyi bakım altında tutulması, ölçümlerinin güvenilir olması şarttır.
Kullanılan Belli başlı problar;
• pCO2 ölçüm elektrodu
• pO2 ölçüm elektrodu
• pH Ölçüm Elektrodu
• Kan Gazları Ölçüm Cihazı

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir