MEDİKAL CİHAZ LİSTESİ

Genel olarak kullanılan tıbbi cihaz, alet ve sarf malzemelerini aşağıda sıralanan ana guruplar halinde toplayabiliriz

1.Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

• Röntgen Cihazları (dijital ve konvansiyonel)

• Bilgisayarlı Tomografi Cihazı

• Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı

• Kemik Mineral Densitometre Cihazı

• Anjiyografi Sistemleri

• Ultrasonografi-Doppler Cihazları

• Film Banyo Cihazları

• Gamma Kamera, PET (siklotron ), SPECT

• Radyasyon dedektörleri

• Lazer kameralar (sulu, kuru)

2. Ameliyathane ve Solunum Cihazları

• Defibrilatör

• Ventilatör

• Elektrokoter

• Ameliyat Masaları ve Lambaları

• Kalp Akciğer Pompası, Isıtıcı- Soğutucu, Kan Isıtıcıları  Cerrahi Aspiratör

• Oto transfüzyon Cihazları

3. Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Hematoloji, Genetik ve Mikrobiyoloji Cihazları

• Otoanalizör

• Kan Analiz Cihazları

• Santrifüj Cihazları

• Kan ve Kan Ürünleri Saklama Cihazları, Aferez Cihazları

• Otomatik Sekans Cihazları, PZR( Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Cihazları, DNA Çipleri Okuma ve Değerlendirme Üniteleri

• Hücre Ayırıcıları (Cell Separator), Akım Sitometri Cihazları

4. Biyolojik Sinyal İzleme Cihazları

• EKG Cihazları

• Hasta başı Monitörler

• Oksijen Saturasyonu Cihazları

• EMG, ERG cihazları

• Defibrilatör/monitörler

5. Radyoterapi Sistemleri

• Lineer Akseleratör

• Co-60 teleterapi cihazları

• Brakiterapi Sistemleri (intrakaviter)

• Simulatörler 214

6. Fizik Tedavi Cihazları

• Koşu / Yürüme Bantları

• Eksersiz Bisikletleri

• Ultrason Cihazları

• Traksiyon Cihazları

• İzokinetik Test Sistemleri

• Banyo (Su, Parafin) Cihazları

• Tens cihazları

• Kısa Dalga tedavi cihazları

7. Optik Tıbbi Cihazlar

• Endoskoplar (Gastroskop, Kolonoskop vb.)

• Teleskoplar

• Mikroskoplar (elektron, laboratuvar, ameliyat, muayene)

• Işık Kaynakları (soğuk ışık kaynakları)

• Otoskop ve Oftalmoskoplar

• Lazer cihazları

8. Sterilizatör ve Etüv Cihazları

• Buharlı Sterilizatörler (Otoklav)

• Kuru Hava Sterilizatörleri (Etüv)

• Gaz (EO, Hidrojen peroksit, formaldehit) Sterilizatörleri

9. Diş, KBB ve Göz Üniteleri

10. Ses ve İşitme Cihazları (Odyometre, Empedansmetre)

11. Mekanik Cihazlar ve Cerrahi Aletler

12. Tıbbi Gaz Sistemleri

13. Hemodiyaliz cihazları, Su sistemleri (deiyonize, distile, revers ozmoz)

14. Tek Kullanımlık Sarf Malzemeleri

15. Protez ve Ortezler

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir