Kuvöz

Kuvöz Nedir ?

Erken ve/veya sorunlu doğan bebekler, vücut sıcaklığını gerekli düzeyde ve kararlı tutamadıkları için, sağlık koşullarının giderek kötüleşmemesi amacıyla, sabit sıcaklıktaki steril bir ortama; belli bir oranda neme sahip, anti-bakteriyel bir filtreden geçirilerek arındırılmış taze havaya; uykularının bölünmeyeceği bir sessizliğe; doktor gözetimine ve hemşire bakımına gereksinim duyarlar. İşte bebek kuvözleri bu gereksinimi karşılamak üzere üretilirler. Kuvöz temel olarak, şeffaf kapaklı kabin bölümü; kuvözün ısıtma, havalandırma, nemlendirme gibi işlevlerini yürüten denetleç birimi ve gövde bölümlerinden oluşur. Kabin bölümünde bebeği yatarken tartabilecek bir terazi, röntgen filminin bebeği rahatsız etmeden takılıp çıkarılabileceği bir kızak düzeneği, bebeği yukarı-aşağı veya sağa-sola hareket ettirmeye veya çevirmeye yarayan mekanik düzenekler de olmalıdır.

Kuvöz Denetleci 

Kuvözün yaşamsal işlevleri Kuvöz Denetleci tarafından denetlenir. Kuvöz denetleci, kabiniçi sıcaklığı ya da bebeğin cilt sıcaklığını düzenleyip değişmez tutmak üzere bir elektrikli ısıtıcı devresine kumanda eder. Bu amaçla ortam (hava) sıcaklığını ölçen sensörler ve bebeğin cilt sıcaklığını ölçen bir sensör bulunur. Bir üfleç yani fan, kabin içine dışarıdan taze hava alınmasını ve kabin içindeki hava sirkülasyonunu sağlar. Fan tarafından çekilen hava, su dolu bir kap üzerinden dolaştırılarak içeri alınır ve bu sayede nemlendirilmiş olur.

Kuvöz  Alarm ve Uyarılar 

Bebeğin hayatı sözkonusu olduğundan, kuvözün uygun şekilde çalışması, hiç hata yapmaması ya da hata durumlarında pictures/kuvtamb.jpgkullanıcı hemşireyi uyarması gerekir. Elektriğin kesilmesi önemli bir hata durumudur.Bu durumda ısıtıcı çalışmayacağından, sıcaklık düşecektir. Elektrik kesintisi durumunda, denetleç bir pil veya bataryadan beslenerek çalışabilmeli ve sesli ve ışıklı olarak alarm vermelidir. Sıcaklık ölçümünü sağlayan sensör lerin kopması veya arızalanması da hemen algılanabilmeli ve alarm verilmelidir. Bu amaçla aynı sıcaklık ölçüm probu içinde çift sensör yer alması güvenilirliği arttırmaktadır. Sıcaklığın herhangi bir nedenle denetlenememesi yani yüksek veya düşük olması durumunda da kullanıcı uyarılır. Hatta aşırı yüksek sıcaklık durumunda denetleçten bağımsız çalışan bir termostat ısıtıcıyı devre dışı edebilmelidir. Nemlendiricinin su haznesinde yeterli düzeyde su bulunmaması veya başka bir nedenle, kabin içinde bağıl nem belli bir sınırın altına düştüğünde, denetleç uyarı verebilmelidir. Bu amaçla bir düşük nem sınırı, kullanıcı tarafından parametre olarak programlanabilmelidir. Hava akışının normal düzeyin altına düşmesi durumunda alarm verilmelidir. Havalandırma fanının herhangi bir nedenle çalışmaması veya havalandırma kanallarının önemli ölçüde tıkanması durumunda bu hata oluşmaktadır. Tüm bunların yanı sıra denetleç son derece güvenilir olmalı, kendini test edebilmeli ve arıza olasılığı durumunda kullanıcıyı uyarabilmelidir.

Kuvöz Denetlecin Diğer İşlevleri :

Kuvöz Denetleci, temel işlevlerinin yanı sıra veri toplama, kaydetme ve raporlama görevini de yerine getirmelidir. Son 72 saate ilişkin şebeke gerilimi, kabin sıcaklığı, cilt sıcaklığı, bağıl nem, bebeğin vücut ağırlığı gibi parametreler bellekte saklanmalıdır. Bu işlevlerin yerine getirilebilmesi için, kuvöz denetleci bilgisayara bağlanabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Hatta aynı yerel birimdeki kuvözlerin bir yerel ağ (network) şeklinde bilgisayara bağlanması daha da faydalı olabilir. El tipi (örneğin PALM) bilgisayarlara kızılötesi ışınlama yoluyla veri aktarabilme, İnternet’ten erişilebilir olma gibi özellikler ise kuvöz kullanımına yeni ufuklar açabilir. Ayrıca, kuvöz kapağı açıldığında, bir alarm durumu ortaya çıktığında veya benzeri önemli durumlarda, kuvöz denetlecinin, önceden kaydedilmiş bazı mesajları seslendirmesi çok yararlı olabilir.
Kuvöz Denetlecimizin Özellikleri : Denetlecimizin ön panelinde LED göstergeler, uyarı ışıkları ve tuşlar bulunuyor. LED göstergelerde kabin içi hava sıcaklığı, bebeğin cilt sıcaklığı ve sıcaklık için belirlenen hedef değer görülebiliyor. Ayrıca terazili modelimizde, bebeğin net ağırlığı da ölçülüyor. Bu modelimizde, oksijen konsantrasyonunu da gösterebileceğiz. Kabin içi bağıl nem ölçümü devresi, gerçek zamanlı tarih ve saat devresi standart olarak mevcut. Bu özellikler yandaki ön panel grafiğini tıklayarak kolayca görülebilir.

 

YENİDOĞAN İDEAL KUVÖZ SICAKLIK DEĞERLERİ

 

YENİDOĞAN

İDEAL KUVÖZ SICAKLIK DEĞERLERİ

Gestasyonel

yaş

1 – 1.2kg

1.2-1.5kg

1.5-2.5kg

>2.5kg ve 36-40 hafta

0-12 saat

35.0 ± 0.5 °C

34.0 ± 0.5 °C

33.3± 1.0 °C

32.8 ± 1.5 °C

12-24 saat

34.5 ± 0.5 °C

33.8 ± 0.5 °C

32.8 ± 1.0 °C

32.4 ± 1.5 °C

24-96 saat

34.5 ± 0.5 °C

33.5 ± 0.5 °C

32.3 ± 1.0 °C

32.0 ± 1.5 °C

5-14 gün

33.5 ± 0.5 °C

33.5 ± 0.5 °C

32.1 ± 1.0 °C

32.0 ± 1.5 °C

2-3 Hafta

33.1 ± 0.5 °C

33.1 ± 0.5 °C

31.7 ± 1.0 °C

30.0 ± 1.5 °C

3-4 Hafta

32.6 ± 0.5 °C

32.6 ± 0.5 °C

31.4 ± 1.0 °C

İdeal dış ortam ısısı 21-24 °C

4-5 Hafta

32.0 ± 0.5 °C

32.0 ± 0.5 °C

30.9 ± 1.0 °C

İDEAL KUVÖZ NEM DEĞERLERİ

YENİ DOĞAN  Hafta ve altı bebek: İlk 7 gün %70-80 nem verilir, eğer bebeğin vücut sıcaklığı stabil ise günlük nem %5 düşürülerek %40 neme kadar düşülür.

** İdeali 21 gün (32. haftada) sonra nemin kesilmesidir. Ama eğer bebek stabil değilse gereğinde nem verilmesine devam edilebilir.

YENİ DOĞAN  30-31 haftalık bebek: : İlk 3 gün %70-80 nem verilir, eğer bebeğin vücut  sıcaklığı stabil ise günlük %5 nem düşürülerek %40 neme kadar düşülür.

** Bebeğin vücut sıcaklığı stabil ise 32. Haftada yada nem %40 olduğunda kesilir.

 

 

BU BİLGİLER 
TEMEL AİLE HEKİMİ tanı tedavi rehberi
VE PEDİATRİST tanı tedavi El kitabı
KİTAPLARIMDAN
  DERLENMİŞTİR.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir