KROMATOGRAFİ

Kromatografi, bir arada bulunan kimyasal maddeleri ayrıştırma yöntemidir. Çalışması maddelerin stasyoner ve hareketli fazlardaki yer değiştirme hızlarının farklı olmasına dayanır. Bu yer değiştirme hız farkını ortaya çıkaran neden iki fazdaki çözünürlük farkıdır.
Stasyoner faz (bekleme fazı) bir katı madde veya sıvıyı içermekte ve gözenekli bir katı vasıtası ile hareketsiz kılınmaktadır. Hareketli faz sıvı ise sıvı kromatografisi, gaz ise gaz kromatografisi adını almaktadır. İki yöntemde de çözelti ya da gaz haline getirebilen maddelerin ayrıştırması yapılabilir. İncelenecek madde hareketli faza eklenerek stasyonel fazın bulunduğu ortama gönderilir. Farklı bileşenler bu ortamdaki çözünürlüklerine göre farklı şekilde ilerler. Örneğin çözünürlüğü düşük olan bileşenler akış hızlarına göre karakterize edilir.
Aşağıdaki şekilde prensip şeması verilmiştir. Stasyonel fazın konacağı ortam cam bir tüpten yapılmalı, fazla miktarda madde alacak şekilde olmalıdır. Sıvı kromatografide stasyonel faz olarak gözenekli bir ortamda buharlaşmayacak yüksek buharlaşma dereceli bir sıvı kullanılır. Sıvı kromatografide hareketli faz organik bir çözücü iken gaz kromatografide genellikle helyumdur. Numune karıştırılıp sistemden geçerken bileşenler hareketli ve katı fazdaki bağıl çözünürlüklere göre ayrışırlar. İşlem, sistemin sonunda bulunan dedektör vasıtası ile tamamlanır. Çeşitli dedeksiyon teknikleri; ışıl iletkenlik ölçümü, yoğunluk ölçümü veya fotometrik prensiplerdir.
Sıvı kromatografi ile bir çok madde örneğin aminoasitler ve ilaçlar analiz edilirler. Gaz kromatografi buharlaşabilen maddelerin, örneğin idrardaki stroit ve aromatik asitler analizde kullanılır.

ŞEKİL-8 Kolorimetre Cihazının Prensip Şeması

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir