KOLORİMETRE

Kolorimetre, bir çözelti içindeki maddelerin konsantrasyonunun, özel bir reagent ile oluşturulan bir reaksiyon sonrasında ölçümünü sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde bir çözelti içindeki farklı maddelerin farklı renklerdeki ışıkları farklı düzeylerde geçirmeleri özelliğinden yararlanılır. Örneğin, sarı renkli idrar örneği sarı renkli ışığı geçirir, mavi rengi absorbe eder. Bu örnekte de olduğu gibi, ölçüm duyarlılığını artırmak için yeterince dar bantlı optik renk filtreleri kullanılır.
Şekilde bir kolorimetre cihazının temel prensip diyagramı gösterilmektedir. Bu sistemde ışık bir optik filtreden geçmekte ve belirli bir renkte yoğunlaşmaktadır. Daha sonra merceklerle referans ve örnek küvetlerine odaklanmakta ve iki ayrı fotodedektör üzerine düşürülmektedir. İki dedektörde ölçülen değerlerin farkı yükseltilerek örnek sıvı içinde bu renge duyarlı maddenin konsantrasyonunu belirler. Renkmetrenin temel prensibi aşağıda gösterilmiştir.
T =Geçirgenlik
Tg=I1/Iox100( %T)
Yutma (absorbe): Geçirgenliğin çok geniş aralıkta değişmesi nedeniyle bu büyüklüğün tersinin logaritmik ifadesi daha geniş kullanım alanı bulur.
A=log I1 /Io=log 1/T
l:Uzunluk a: Yutabilirlik katsayısı c: Madde içerisindeki konsantrasyon
A=c.a.l
Bu cihazlarda olabilecek arızalar optik kaynağın yıpranması ve bozulması nedeniyle değişimi ve kalibrasyonu ile ilgilidir. Elektronik devrelerinde kolay kolay bozulma olmaz. Ancak ölçülecek sıvıların geçtiği ince borucuklar ve bunlardan örnek ve yıkama sıvılarının geçirilmesini sağlayan elektromekanik ve hidrolik aksamda bozulmalar olabilir. Bu tür parçaların kolay bozulmaması için kullanıcılar tarafından yapılması gereken periyodik bakım, temizlik ve kalibrasyon işlemlerinin aksatılmaması gerekir.

ŞEKİL-7 a) Basit kolorimetrik Analiz

b)Basit Kolorimetrik Şema

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir