PACS
Görüntüleme
Medikal Verilerin İşlenmesi Modern görüntüleme cihazlarında, özellikle PET, PET/BT, MR ve BT’de üretilen veri miktarı çok büyük miktarlara ulaşmaktadır.  Eskiden …
Ultrason
Görüntüleme
Ultrason ya da ultrasonografi modern tıbbın vazgeçemediği görüntüleme yöntemlerinden birisidir. Ultrasonun insan vücudunun içinde olup bitenleri anlamaya yarayan diğer görüntüleme …
Tomografi (BT ya da CT)
Görüntüleme
Tomografi, vücudun herhangi bir yerinden geçen düzlemi görüntüleyen bir görüntüleme cihazıdır. Bu düzlemlere kesit denir. Tomografinin Lineer Tomografi, Poli Tomografi, …
Radyografi Cihazları
Görüntüleme
Radyografi cihazları, x-ışınları kullanan cihazlar. Modern tıp tarihinde de ilk icat edilen görüntüleme cihazları bunlar. En büyük dezavantajları X-ışını kullanmaları …
Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Görüntüleme
Bilgisayarlı tomografi x-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının …