Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Görüntüleme
Bilgisayarlı tomografi x-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının …
Perfüzör
Yaşam Destek
PERFÜZÖR CİHAZI NEDİR ? Perfüzör cihazı, genellikle ameliyathanelerde ve yoğun bakımlarda kullanılan, verilecek ilacı kullanıcının ayarladığı doz miktarı ve ayarlanan …
Nebülizatör Nedir?
Yaşam Destek
Nebülizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebülizatör) veya basınçlı hava (jet nebülizatör) ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getiren solunum yoluyla alınabilmesini …
PULSE OKSİMETRE
Sinyal İzleme
Pulse oksimetre (SPO2) nabız ve arteriyel hemoglobin oksijen saturasyonunu sürekli ve kolayca ölçebilen non-invasif bir kayıt alma cihazıdır. Pulse Oksimetrenin …
OTOANALİZÖRLER
Laboratuar
Otoanalizörler, klinik biokimya laboratuarlarında her türlü analiz işlemlerini tam otomatik olarak bilgisayar kontrolü altında gerçekleştiren cihazlardır. Örnek alma, seyreltme, filtreleme, …
SPEKTROFOTOMETRE
Laboratuar
Spektrofotometre, sıvı bir maddenin çeşitli dalga boylarındaki ışık absorbsiyonunu ölçer. Bilinmeyen bir maddenin bileşenleri ya da bir arada bulunan bilinene …