MİKROSKOP
Laboratuar
( Mikroskop Kalibrasyonu nasıl yapılır ) Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimleri görmeye ve incelemeye yarayan aygıttır. Optik kısmın en …
SANTRİFÜJ
Laboratuar
Ağırlıkları önemli derecede farklı olan maddelerin yer çekimine bağlı olarak ayırımını hızlandıran bir araçtır. Santrifüj işleminde tüpte bulunan partiküller yoğunlukları …
OTOANALİZÖRLER
Laboratuar
Otoanalizörler, klinik biokimya laboratuarlarında her türlü analiz işlemlerini tam otomatik olarak bilgisayar kontrolü altında gerçekleştiren cihazlardır. Örnek alma, seyreltme, filtreleme, …
SPEKTROFOTOMETRE
Laboratuar
Spektrofotometre, sıvı bir maddenin çeşitli dalga boylarındaki ışık absorbsiyonunu ölçer. Bilinmeyen bir maddenin bileşenleri ya da bir arada bulunan bilinene …
KROMATOGRAFİ
Laboratuar
Kromatografi, bir arada bulunan kimyasal maddeleri ayrıştırma yöntemidir. Çalışması maddelerin stasyoner ve hareketli fazlardaki yer değiştirme hızlarının farklı olmasına dayanır. …
KOLORİMETRE
Laboratuar
Kolorimetre, bir çözelti içindeki maddelerin konsantrasyonunun, özel bir reagent ile oluşturulan bir reaksiyon sonrasında ölçümünü sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde …
ELEKTROFOREZ CİHAZI
Laboratuar
Cihaz, protein ve enzimlerin ayrılmasında görevlidir. Sistem hacmi, düzgün olarak numunelere jel dağılımını, ısı, zaman ve reaksiyon oluşumlarını ve de …