ELEKTROKOTER
Yaşam Destek
Cerrahi operasyonlarda dokuları kesmek için kullanılan cihazlardır. Eski versiyonlarında elektrik akımı ile kor haline getirilen platin telden oluşmakta idi. Bu …
DEFİBRİLATÖR
Yaşam Destek
Kalbin normalden hızlı veya normalden yavaş/ hızlı çalışmasına “Fibrilasyon” denir. Bu durumda “fibrilasyon” önlenmeli ve kalbin normal çalışması sağlanmalıdır. Bu …