VENTİLATÖR
Yaşam Destek
Kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde uzun süreli mekanik ventilasyon önemli ve başarılı bir tekniktir. Özellikle göğüs duvarıyla alakalı rahatsızlıklarda veya nöromusküler …
Perfüzör
Yaşam Destek
PERFÜZÖR CİHAZI NEDİR ? Perfüzör cihazı, genellikle ameliyathanelerde ve yoğun bakımlarda kullanılan, verilecek ilacı kullanıcının ayarladığı doz miktarı ve ayarlanan …
Nebülizatör Nedir?
Yaşam Destek
Nebülizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebülizatör) veya basınçlı hava (jet nebülizatör) ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getiren solunum yoluyla alınabilmesini …
Kuvöz
Yaşam Destek
Kuvöz Nedir ? Erken ve/veya sorunlu doğan bebekler, vücut sıcaklığını gerekli düzeyde ve kararlı tutamadıkları için, sağlık koşullarının giderek kötüleşmemesi …
Kalp-Akciğer Makinesi
Yaşam Destek
 Anestezi altındaki hastanın kalp ve akciğer fonksiyonlarını yerine getiren pompa grubudur.  Bu pompa kanın oksijenlendirilerek vücuda pompalanması işlevini …