Kalibrasyon
Kalibrasyon
Dilimize Fransızcadan giren bu sözcük, bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği değerler ile, ölçülenin …
Kalibrasyon Gereken Cihazlar
Kalibrasyon
İnsan sağlığı ile ilgili olan tüm cihazların ölçüm güvenliğinin sağlanması hastanelerde sunulan hizmetin kalitesini etkileyebilecek en önemli belirleyici konumdur. CİHAZIN …