İNFÜZYON CİHAZ ANALİZÖRÜ
Kalibrasyon
  Cihaz şırınga, volümetrik pompalar, anestezi pompları dahil infüzyon pompalarının anlık akışlarını, ortalama akışlarını, çakışma basıncını ve akış hacimlerini ölçer. …
VENTİLATÖR ANALİZÖRÜ
Kalibrasyon
  Cihaz bebek, çocuk ve yetişkin ventilatörleri ile anestezi ünitelerinin ventilatör kısımlarının iki-yönlü hava akış, basınç, hacim, ve oksijen yoğunluklarını …
NIBP SİMÜLATÖRÜ
Kalibrasyon
  Cihaz   her   türlü   yenidoğan,  çocuk, yetişkin osilometrik   NIBP   monitörlerini   test eder. Gerçek ve simule edilmiş kan basıncı dalga formları …