Fizyolojik Sinyal İşleme Cihazları

 İnsan vücudu fonksiyonlarını yerine getirirken çeşitli elektriksel sinyaller üretir.
 Sinirler bu sinyalleri çeşitli organlara taşır.
 Beyin ve kalp gibi organların fonksiyonlarının incelenmesi çok önemlidir.

1- Elektrokardiyografi (EKG)
2- Egzersiz EKG Test (EFOR EKG)
3- Elektromiyografi cihazı (EMG)
4- Hasta başı monitörler (HBM)
5- Odyometre
6- Elektroretinogram (ERG)
7- Elektroensefalogram (EEG)
8- Holter

1-EKG
 Kalbin kulakçık ve karıncıklarındaki kasılma ve gevşeme evrelerindeki hareketleri izler. Sinyalleri kağıt üzerine yerleştirebilir.
 Bu sinyaldeki değişiklikler, düzensizlikler izlenerek kalp hastalığı hakkında bilgi edinilir.
2- EFOR EKG
 Egzersize bağlı ritim dışı hareketleri bulunan hastalara uygulanır.
3- EMG
 Kasların kasılmasını sağlayan elektriksel aktivitenin izlendiği ve yorumlandığı bir kas incelemesidir.
4- HBM (Hasta Başı Monitör)
 Yoğun bakım ünitelerinde 24 saat izlenmesi gereken hastalara takılır.
 Kalp ritmi, nabız, kan basıncı, vücut ısısı, solunum düzeni, kandaki oksijen miktarı gibi bilgiler sürekli kontrol edilir ve ölçülüp ekrana yansıtılır.
5- Odyometre
 Ses dalgalarının kulak tarafından toplanıp beyindeki merkezde anlamlı hale gelmesine işitme denir.
 Ses dalgaları da bir enerji taşır.
 İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesine odyometrik muayene denir.
 Değişik şiddet ve frekanslardaki test sinyalleri kulaklıkla tatbik edilip izlenir.
 Bu testler sonucunda duyma seviyesi veya işitme kayıp seviyesi tespit edilir.
6- Elektroretinogram (ERG) cihazı
 Retinanın iç yüzeyine veya kornea üzerine yerleştirilen bir elektrot ve vücudun herhangi bir yerine yerleştirilen referans elektrot yardımı ile algılama yapar.
 Göz kaslarının elektriksel değişimleri ve aktiviteleri ölçülür.
 Elektrookulogram (EOG)= Göz kasları aktivite ve işaretleridir.
7-Elektroensefalografi (EEG)
 Beyinin temel biyoelektrik aktivitesinin incelenmesidir.
 Küçük elektrotlar saçlı deriye yerleştirilir.
 Beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyku hem de uyanıklık halindeyken üretilen elektriksel faaliyetlerin kâğıt üzerine beyin dalgaları olarak aktarılmasıdır.
8-Holter
 Bu cihaz uzun bir zaman sürecinde kalp ritim değişikliklerini izler.
 Gün içerisinde çeşitli psikolojik ve fiziksel değişikliklerin etkisi, kullanılan bazı ilaçların etkilerinin kalp ritminde oluşturduğu değişiklikleri izler.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir