ELEKTROKOTER
Yaşam Destek
Cerrahi operasyonlarda dokuları kesmek için kullanılan cihazlardır. Eski versiyonlarında elektrik akımı ile kor haline getirilen platin telden oluşmakta idi. Bu …