ELEKTROKOTER

 • Cerrahi operasyonlarda dokuları kesmek için kullanılan cihazlardır.
 • Eski versiyonlarında elektrik akımı ile kor haline getirilen platin telden oluşmakta idi. Bu cihaz hem koagülasyon hem de kesme için kullanılırdı.
 • Daha sonraları, AC ve gerilim değiştirici trafolar içeren cihazlar üretildi.
 • Bugünkü ismi ile “diyatermi” cihazı denir.
 • Ameliyathanelerde kullanılır.
 • Diyatermi de,
  • Yüksek frekanslı akım üretece
  • İki elektrot( biri aktif biri pasif)
  • Pasif elektrot plaka şeklindedir.
  • Nemli olarak hastanın bacağına bağlanır.
  • Aktif uç dokuya temas için kullanılır.
  • Isınma etkisi kullanılan elektriğin yoğunluğuna bağlıdır.
  • Akım geniş bir alana üzerinden geçerse ısınma az olur.
  • Akım küçük bir noktaya konsantre olursa ısınma daha fazla olup kesme ve doku tahribi etkisi gösterir.
 • Modern radyo cerrahi cihazları doku üzerinde kesme, eksizyon etkisi gösteren birçok değişik dalga tipi üretmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir