Diyaliz Cihazları (Yapay böbrek)

 Böbrekler:
 Bazı atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlar.
 Vücut sıvılarının birleşimini düzenleyen organlardır.
 Hayati öneme sahiptir.
 Diyaliz cihazları böbreklerin boşaltım işlemlerini yeterince görememeleri durumunda kanda biriken atık maddelerin böbreğin görevini gören diyaliz cihazları sayesinde dışarıya atılma işlemini yapar.
 Bu işleme diyaliz denir.
Diyaliz cihazları;
 Kan pompası
 Diyalizat hazırlama ünitesi
 Hacim kontrol birimi
 Akış ve çekiş pompaları
 Valflar
 Basınç izleme devreleri
 Pompalar
 İletkenlik ölçüm devreleri
 Ve ısıtıcılardan oluşur.
Kan Pompası: Kanın hastadan çekilip diyalizöre verilmesini sağlar.
Diyalizat hazırlama ünitesi: Konsantrelerde arıtılmış suyu uygun oranlarda diyalizatla karıştırıp uygun diyalizatı elde eden ünitedir.
Hacim kontrol birimi: Hastadan çekilen sıvı miktarını ölçen birimdir.
Akış ve çekiş pompaları: Diyalizat akışını ve diyalizörden sıvı çekilmesini sağlayan pompalarıdır.
Basınç izleme devreleri: Diyalizörün diyalizat çıkışındaki basınçları ölçer.
İletkenlik ölçüm devreleri: Hazırlanan diyalizatın konsantrasyonunu ve ölçülen iletkenlik değerini gösterir.
Valflar: Diyalizat yolunu kontrol eder.
Isıtıcı: Diyalizatın uygun sıcaklıkta verilmesini sağlar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir