Aile Sağlığı Merkezi Kalibrasyonları

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği EK-1 Aile Sağlığı Merkezi İzleme Değerlendirme Formunun 32. Maddesince bu süreçler denetim altına alınmıştır.

Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulması zorunlu tıbbi amaçla kullanılan medikal cihazlar aşağıdaki gibidir;

1-    Defibrilatör

2-    Nebulizator

3-    Dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazları

4-    Tüpe takılabilen, oksijen flowmetresi

5-    EKG cihazı

6-    Glikometre

7-    Santrifüj

8-    Fetal el doppleri

9-    Dijital tansiyon aleti

10-  Dijital termometre

11-   Dijital tartı aleti

Bu kapsamda olmayı, Aile Sağlığı Mrkezinde kalibrasyon ve ölçüme tabi diğer cihazlar da varsa bu cihazların da ölçümü ve kalibrasyonu gereklidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir