NIBP SİMÜLATÖRÜ
Kalibrasyon
  Cihaz   her   türlü   yenidoğan,  çocuk, yetişkin osilometrik   NIBP   monitörlerini   test eder. Gerçek ve simule edilmiş kan basıncı dalga formları …
Kalibrasyon
Kalibrasyon
Dilimize Fransızcadan giren bu sözcük, bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği değerler ile, ölçülenin …
Monitorizasyon Nedir ?
Biyomedikal Mühendisliği
Anestezi ve cerrahi sırasında, isten­meyen sorunların belirlenmesi ve de­ğerlendirilmesi amacıyla hastanın fiz­yolojik parametrelerinin izlenmesi ve gözlenmesine “monitörizasyon” adı ve­rilir Hastaların …
EEG Nedir ?
Biyomedikal Mühendisliği
Elektroensefalografi (EEG ) Beyin Çizgesi Yöntemi, beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen yöntemdir. Hastaya elektrik akımı verilmediğinden ağrı ya …
Helyum Gazı
Biyomedikal
Helyum gazı genellikle doğal gaz kuyularından elde edilmektedir. Sıvı ve / veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda ; …
Narkoz Gazı
Biyomedikal
PROTOKSİT D’AZOT ( N2O , NARKOZ GAZI , DİNİTROJEN MONOKSİT , GÜLDÜRÜCÜ GAZ , AZOT OKSİDÜL , NİTRÖZ OKSİT , …
Solunum Cihazı
Biyomedikal Mühendisliği
Solunum cihazı, diğer adıyla ventilatör kronik solunum yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır. Evde uzun süreli mekanik ventilasyon yapılması solunum yetmezliği tedavisinde oldukça önemlidir. Özellikle …