Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ders Pdf

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Megep Ders Modülleri  Acil ve Destek Ekipmanları Modül Kodu Modül Adı Modül Durum 523 Acil Servis Ve Hasta Nakil Araçları Modül İndir 523 Ameliyathane Lambaları Yazılacak 523 Aspiratörler Yazılacak 523 Defibrilatör Cihazları Modül İndir 523 Nemlendirme Cihazları Modül İndir Analizörler Modül Kodu Modül Adı Modül Durum 523 Oto Analizörlerinde Bakım Modül

Klinik Mühendislik Neden Oluşturulmalı

http://Klinikmuhendislik.com 1. BİOMEDİKAL İŞLETME İÇİN AMAÇLANAN İLKELER 1-a-Hastanede bulunan tüm tıbbi cihazların etiketlenmeleri, Cihazların bölümlere dağılımı ve toplam cihaz sayısı tespiti ile genel bir envanterin çıkarılması, 1-b-Hastane genelinde arıza kayıt prosedürü oluşturarak bölüme bildirilen tüm arızaları.Arıza bildirim formlarında ve bilgisayar ortamında kaydının tutulması, 1-c-Tüm bölümlere bilgilendirme panolarının konulması ve arıza bildirim prosedürünün oluşturulmasının sağlanması, 1-d-Yapılan

Kalibrasyon

Dilimize Fransızcadan giren bu sözcük, bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği değerler ile, ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belli koşullar altında oluşturan işlemler dizisi olarak tanımlanır. Bir başka deyişle, bir ölçme aleti veya düzeneğinin doğru sonuçlar verecek şekilde ayarlanmasıdır. Kalibrasyonun sonucu, ölçüt ölçeğin, ölçü aletinin veya ölçme sisteminin hatasını

MİKROSKOP

( Mikroskop Kalibrasyonu nasıl yapılır ) Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimleri görmeye ve incelemeye yarayan aygıttır. Optik kısmın en önemli parçası objektiflerdir. Objeden gelen ışık demetlerini toplamak ve büyümüş gerçek görüntü oluşturmaktır. Objektifler esas büyütme işlemini yapan merceklerden meydana gelmiştir. Ayrıca görüntülenen objenin büyütme kat sayısını da belirler. Bu nedenle objektifler, farklı büyütme kat

Biyomedikal İşaret İşleme

TIP ELEKTRONİĞİ Sayın Prof. Dr. Tülay YILDIRIM biyolojik-isaretler Biyolojik işaret işleme PPT Biyolojik İşaretlerin Analog İşlenmesi İndir Biyolojik İşaretlerin Sayısal İşlenmesi İndir Biyomedikal Algılayıcı Ve Dönüştürücüler İndir Biyopotansiyel Yükselteçler İndir Elektrotlar İndir  

PACS

Medikal Verilerin İşlenmesi Modern görüntüleme cihazlarında, özellikle PET, PET/BT, MR ve BT’de üretilen veri miktarı çok büyük miktarlara ulaşmaktadır.  Eskiden sadece iki boyutlu görüntü üreten bu cihazlar, artık güçlü iş istasyonlarının yardımı ile, bu büyük miktarda veri ile 3 boyutlu ve çok daha detaylı görüntüler üretiyorlar. Bu miktarda verinin ve görüntülerin saklanması ve iletilmesi, ayrıca

Ultrason

Ultrason ya da ultrasonografi modern tıbbın vazgeçemediği görüntüleme yöntemlerinden birisidir. Ultrasonun insan vücudunun içinde olup bitenleri anlamaya yarayan diğer görüntüleme yöntemlerden en önemli farkı bu amaca ulaşmak için X- ışınlarını kullanmaması yani radyasyon içermemesi, bunun yerine insan kulağının duyamayacağı frekansta ses dalgalarından yararlanmasıdır. Bir başka olumlu özelliği de elde edilen görüntünün gerçek zamanlı olması yani

Tomografi (BT ya da CT)

Tomografi, vücudun herhangi bir yerinden geçen düzlemi görüntüleyen bir görüntüleme cihazıdır. Bu düzlemlere kesit denir. Tomografinin Lineer Tomografi, Poli Tomografi, Zonografi, Ortopantomografi gibi çeşitleri varsa da, şu anda en çok kullanılan isim CT (Computed Tomography) ya da BT (Bilgisayarlı Tomografi. Amerika’da CAT ya da CAT Scanner olarak adlandırılıyor. (CAT=Computed Axial Tomography). Tomografiler temel olarak 2

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR, MRI, MRG)

MR Cihazı Statik Alan : Hidrojen çekirdeğini polarize etmek için çok kuvvetli (Tesla seviyesinde) bir manyetik alan.Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin temeli, çok güçlü mıknatıs bir alan yolu ile insan dokusundaki hidrojen moleküllerini polarize ederek ve uyararak algılanabilir bir sinyal oluşturmalarınını sağlamaya ve bu sinyalleri yakalayarak görüntü elde etmeye dayanır. MR cihazı, sadece hidrojen atomlarına etkiyen özel

Radyografi Cihazları

Radyografi cihazları, x-ışınları kullanan cihazlar. Modern tıp tarihinde de ilk icat edilen görüntüleme cihazları bunlar. En büyük dezavantajları X-ışını kullanmaları ve bu ışının olumsuz etkisine hem hastaları hem de doktorları maruz bırakmaları. Konvansiyonel Radyografi ve Floroskopi olarak iki ana kola ayırabiliriz. Basitçe bir benzetme yaparsak, konvansiyonel radyografi vücudun fotoğrafını çekmek, floroskopi ise canlı videosunu çekmeye

Tıbbi Görüntüleme Cihazları

Teknolojik gelişmelerin en çok uyarlandığı ve ilerleme sağladığı alanlardan birisi de tıp. Yirminci yüzyılın son çeyreğine kadar bile doktorların teknolojik olanakları oldukça kısıtlıydı. Özellikle insan vücudunun iç yapısını göstermeye yarayan cihazlar yeteri kadar gelişmemişti. En iyi bilinen görüntüleme yöntemi 1895 yılında Wilhelm ConradRöntgen tarafından bulunan X-Işını (Röntgen)cihazları idi. Geçtiğimiz 20-30 yıldaki gelişmeler ise tıp bilimini

Manyetik Rezonans Görüntüleme – MRG ( MR)

Manyetik Rezonans Görüntüleme büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanılarak belirli anatomik yapıları, diğer yapılardan net olarak ayırt etmek, sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındaki farklılıkları saptamak ve tanımlamak için kullanılan bir tıbbi tekniktir. Bu özelliğiyle de çok küçük bebeklerde ve hamilelerde bile ( hamileliğin ilk üç ayında mutlak bir gereklilik olmadıkça tercih

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı tomografi x-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar.Masa manuel ya da uzaktan kumanda ile cihazın ”gantry” adı verilen açıklığına sokulur. Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken ”gantry” boyunca dizilmiş dedektörler