NIBP SİMÜLATÖRÜ
Kalibrasyon
  Cihaz   her   türlü   yenidoğan,  çocuk, yetişkin osilometrik   NIBP   monitörlerini   test eder. Gerçek ve simule edilmiş kan basıncı dalga formları …
Kalibrasyon
Kalibrasyon
Dilimize Fransızcadan giren bu sözcük, bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği değerler ile, ölçülenin …
EEG Nedir ?
Biyomedikal Mühendisliği
Elektroensefalografi (EEG ) Beyin Çizgesi Yöntemi, beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen yöntemdir. Hastaya elektrik akımı verilmediğinden ağrı ya …
Helyum Gazı
Biyomedikal
Helyum gazı genellikle doğal gaz kuyularından elde edilmektedir. Sıvı ve / veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda ; …
Narkoz Gazı
Biyomedikal
PROTOKSİT D’AZOT ( N2O , NARKOZ GAZI , DİNİTROJEN MONOKSİT , GÜLDÜRÜCÜ GAZ , AZOT OKSİDÜL , NİTRÖZ OKSİT , …
Solunum Cihazı
Biyomedikal Mühendisliği
Solunum cihazı, diğer adıyla ventilatör kronik solunum yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır. Evde uzun süreli mekanik ventilasyon yapılması solunum yetmezliği tedavisinde oldukça önemlidir. Özellikle …
Aspirasyon
Biyomedikal
Kan ,mukus,orofarengeal veya gastrik içeriğini larenks ve alt solunum yollarına geçişine aspirasyon,bu sekresyonların aspiratör yardımıyla temizlenme olayına ise aspire etmek …
ph Nedir ?
Biyomedikal
pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimini temsil eder. 0’dan 14’e kadar olan bir aralıkta ölçülür. …
NABIZ NEDİR?
Hastalıklar
Kalbin kasılıp gevşeyerek damarlara yaptığı basınca, halk arasında “kalp atışı” denir. Kalp dakikada yaklaşık 60-80 defa kasılma (basınç) yapar. Buna …
MİKROSKOP
Laboratuar
( Mikroskop Kalibrasyonu nasıl yapılır ) Mikroskop Nedir ? Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimleri görmeye ve incelemeye yarayan aygıttır. Optik …
EKG Nedir ?
Biyomedikal Mühendisliği
EKG ( Elektrokardiyografi ) Kalbin elektriksel aktivitesinin özel kâğıtlara yazdırılma iş­lemine elektrokardiyografi (EKG) denil­mektedir. Kalbin elektriksel aktivitesi deri­ye yerleştirilen küçük …